main-content, site-navigation, search

  •  
  •  
  •  
  •  
Politika kvalitete

U cilju napretka u svim segmentima poslovanja, uprava društva d.o.o. Rijeka donijela je odluku o primjeni sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2000. Obaveza svih zaposlenika je samoprijegorno, kvalitetno i pouzdano pružanje usluga iz područja djelovanja društva. Politika društva d.o.o. uključuje provođenje neprestanog poboljšavanja razine svojih usluga i stalno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom. Uprava tvrtke će, u okviru mogućnosti, poticati stručnu izobrazbu i neprekidno usavršavanje svojih zaposlenika. Svi zaposlenici društva imaju obavezu održavati jedinstven pristup kvaliteti što podrazumijeva preliminarne kontakte, provođenja ugovornih aktivnosti do okončanja usluga. Uprava će poticati i motivirati zaposlenike na obrazovanje za rad i sigurnost na radu te provoditi trajne i sustavne aktivnosti na zaštiti okoliša. Zaposlenici društva d.o.o., pri angažiranju kao treća strana, zadržati će nepristranost djelovanja u odnosu na ostale sudionike, oslobođeni financijskih i drugih pritisaka i neće se dovesti u situacije koje mogu kompromitirati objektivnost njegovih odluka ili utjecati na njegove obaveze prema Naručitelju. Ujedno zadržavaju potpunu slobodu da svoj posao obave na najpogodniji način prema pravilima struke, ugovorenim propisima ili normama i važećoj zakonskoj regulativi. Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom biti će kreirani na način koji će zaposlenicima i korisnicima usluga omogućiti poznavanje organizacije i odgovornosti za postizanje i dokazivanje kvalitete usluga. Društvo d.o.o. će, shodno procjeni uprave, korisnicima svojih usluga omogućiti uvid u opremu za kontrolu i u zapise dokaza kvalitete da bi se uvjerili u ispravno pružanje usluge i sukladnost ugovornim obavezama. Uslugama društva d.o.o. imaju pristup sve zainteresirane strane i ne postoje nikakvi razlozi koji bi to spriječili.