main-content, site-navigation, search

 •  
 •  
 •  
 •  
Djelatnosti
 • Radiografsko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva.
 • Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva ultrazvukom.
 • Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva magnetskim česticama.
 • Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva penetrirajućim tekućinama.
 • Mjerenje debljine ultrazvukom.
 • Vizualni pregledi.
 • Ispitivanje nepropusnosti vakuumom.
 • Ispitivanje tvrdoće materijala i zavarenih spojeva.
 • Metalografska analiza strukture materijala.
 • Ispitivanje i nadzor izvođenja antikorozijske zaštite.
 • Mjerenje zaostalog magnetizma.
 • Atestacija zavarivača.
 • Nadzor pri zavarivanju.
Osnovne informacije
d.o.o
Tehnička ispitivanja i analize

ADRESA DRUŠTVA:

51 000 RIJEKA, Tijani 6  

ADRESA LABORATORIJA:

51 000 RIJEKA, Pulska 13  
 • MB: 1607146
 • OIB: 35037742918
 • Tel / Fax: +385 (0)51 634 284
 • Mob: +385 (0)98 394 390
 • E-mail: tisan@ri.t-com.hr
 • Žiro-račun: HR6124850031100200641