main-content, site-navigation, search

 •  
 •  
 •  
 •  
Reference

INA Rafinerija nafte Rijeka-Urinj i Maziva-Mlaka

 • ispitivanje stanja opreme, uređaja i instalacija i kontrola djelova postrojenja u toku investicija, rekonstrukcija i/ili revizija, kontrolna ispitivanja kolona, reaktora, izmjenjivača, peći, transfer cjevovoda i druge procesne opreme,
 • kontrola pri izvođenju sanacije konstrukcije i antikorozivne zaštite nadzemnih spremnika do volumena 70000 m3 u sklopu ugovora sa Europskom bankom broj SN-13205/01/EBRD1.1/R-009.

JANAF Monter Strojarske montaže

 • kontrola pri sanaciji vertikalnih cilindričnih spremnika A 1506, A1509 i A 1511 volumena 40000 i 70000 m3 na Jadranskom naftovodu u Omišlju

Viktor Lenac

 • Kontrola metodama bez razaranja /UT,RT,MT,PT,HT/ zavarenih spojeva metalne konstrukcije postolja (Jacket), paluba (Decks) i cjevovoda (Pipework) Off Shore platformi Ivana B, Ivana D, Marica, Ika B i IDA B, Katarina i Anamarija.
 • Na Ivani B i D, Katarini i Marici, kontrola je obavljena i pri ugradnji na eksploatacionom polju (Hook Up).
 • Kontrola metodama bez razaranja /UT,RT,MT,PT/ zavarenih spojeva oplate, palube, pregrada, dvodna, uključivo rez sekcije za produženje trupa te protupožarnih cjevovoda na brodu za polaganje kablova – Off Shore Unit Kommandor 3000; Kommandor 5000.
 • Kontrola zavarenih spojeva cjevovoda Plutače za ukrcaj nafte na otvorenom moru.
 • NDT kontrola na brodovima: Star Atlantic, Lazio, Torquato, Master, Clipper Adventure, Lia Levoli i drugim.

3 Maj Brodogradilište, Rijeka

 • Kontrola metodama bez razaranja /UT,RT,MT,PT,HT/ zavarenih spojeva metalnih konstrukcija, elemenata brodskog trupa i cijevovoda tereta na tankerima (uglavnom iz koroziono otpornih materijala) na gradnjama 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 691, 692 i 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704.
 • NDT kontrola elemenata brodskih motora

Felis, ljevaonica čeličnog lijeva, Sisak

 • Nerazorna kontrola /UT,RT,MT/ čel. odljevaka za brodogradnju za gradnje u brodogradilištima Split, Uljanik, 3.Maj i Trogir, i za brodsku strojogradnju za gradnje za Uljanik, Brodosplit (B&W-MAN) i 3. Maj (Wartsilla).
 • NDT kontrola odljevaka ventila najviših zahtjeva kvalitete za CCI AG, Švicarska

Brodomore, Rijeka

 • Kontrola metodama bez razaranja /UT,RT,MT,PT,HT/ u Bakru za kompaniju NAVALMARE iz La Spezie, Italija koja je izvodila radove za INAGIP d.o.o.
 • Ispitani su svi montažni zavareni spojevi metalne konstrukcije i cjevovoda na postolju (Jacket) i modulu (Deck) platforme za eksploataciju plina Ivana C, postolju (Jacket) kompresorske platforme Ivana K, postolja i procesne module za platforme Ana, Irina i Vesna.

EDINA

 • stručni zavarivački nadzor na objektu Izabela North kao podizvođač Brodskog Instituta, Zagreb

Plinacro

 • stručni zavarivački nadzor na odvojku magistralnog plinovoda Karlovac-Pula, 20", 75 bar (kao podizvođač Inocona)
Osnovne informacije
d.o.o
Tehnička ispitivanja i analize

ADRESA DRUŠTVA:

51 000 RIJEKA, Tijani 6  

ADRESA LABORATORIJA:

51 000 RIJEKA, Pulska 13  
 • MB: 1607146
 • OIB: 35037742918
 • Tel / Fax: +385 (0)51 634 284
 • Mob: +385 (0)98 394 390
 • E-mail: tisan@ri.t-com.hr
 • Žiro-račun: HR6124850031100200641